Het gebruik van stoprokenblog.nl

Het doel van stoprokenblog.nl is het aanbieden van dagboeken die helpen bij het stoppen met roken. Deze dienst mag dan ook enkel hiervoor worden gebruikt.

Dit tolereert Stoprokenblog niet

 • Het gebruik van je dagboek voor commerciele doeleinden, daaronder begrepen het plaatsen van banners en het linken naar commerciele websites, of het promoten van een commercieel produkt.
 • Een dagboek starten met als doel het roken te promoten
 • Het plaatsen van erotisch materiaal. Alsook het doen van onrechtmatige uitlatingen, daaronder begrepen racistische, discriminerende en obscene uitlatingen.
 • hinderlijk benaderen, bedreigen of op andere wijze lastig vallen van personen, ondernemingen en andere organisaties.
 • Het bijhouden van dagboeken in een andere taal dan het Nederlands.
 • Blogs te starten of reacties te posten over het feit dat je gemodereerd werd. Dit wordt aanzien als aanzetten tot onrust.
 • Blogs te starten (of reacties te posten) om problemen aan te kaarten met het beheer van deze site. Hiervoor is een forum voorzien 'Feedback over deze site'.
 • Hoewel het niet verboden is om een bericht te starten dat afwijkt van het onderwerp, stoppen met roken, toch kan men je hierover aanspreken, of jouw bericht niet langer zichtbaar maken indien men vindt dat dit bericht hier niet thuishoort, of niets positiefs bijdraagt aan dit blog.
 • Accounts aanmaken of inloggen op deze site via een proxie site. Op deze manier tracht men vaak ip bans te omzeilen.
 • Meerdere actieve accounts hebben op dit blog.
 • Reacties plaatsen die niets met het onderwerp van het blog bericht te maken hebben. Het blog bericht waarop u reageert is een uitnodiging om uw mening neer te pennen, geen excuus om uw stokpaardjes boven te halen.
 • Het plaatsen van reacties in hoofdletters, dit wordt als schreeuwerig ervaren
 • Te dominante aanwezigheid in de reacties, met als enig doel andere sitegebruikers te provoceren of te intimideren.
 • Het plaatsen van privĂ©-gegevens van uzelf of van anderen. Uw e-mailadres plaatsen op een publieke site zorgt enkel maar voor extra spam.

Indien we merken dat er op een blogbericht enkel (nog) ongepaste reacties binnenkomen of dat de discussie na verloop van tijd sterk afgeweken is van het eigenlijke onderwerp, kan de reactiemogelijkheid alsnog afgesloten worden

Stoprokenblog.nl behoudt zich bovendien het recht voor dagboekberichten aan te passen, te verwijderen of hele accounts uit te schakelen indien daar een grondige aanleiding voor is.

Aansprakelijkheid

Stoprokenblog zal er altijd alles aan doen om de site en de functionaliteiten van de site vlot te kunnen aanbieden. Ook zal stoprokenblog er alles aan doen om jouw gegevens veilig op te slaan

Echter is Stoprokenblog.nl niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het door gebruikers of derden niet of niet volledig kunnen krijgen van toegang tot de site, als gevolg van storingen, fouten in software, onvolledige of onjuiste overdracht van informatie of hardware problemen. Ook bij gegevensverlies kan stoprokenblog.nl niet aansprakelijk worden gesteld.

Stoprokenblog.nl behoudt zich het recht voor om de vorm, inhoud en functionaliteit van de website, de dagboeken en de diensten zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.