Stoppen met roken status

Beloningen

1 dagen gestopt

20 peuken niet gerookt

Nog geen aantal dagen beloningen verdiend

Nog geen aantal sigaretten beloningen verdiend