Kanjer

3535 dagen gestopt -

Uit de 70 mythes van tabaksverslaving

Ik kon zo stoppen dus het is gewoon een kwestie van wilskracht

Niet waar, was dat maar zo: hoe makkelijk je kunt stoppen is erfelijk bepaald, zo blijkt uit studies tussen rokende eeneiige en twee-eiige tweelingen. Het heeft dus bijzonder weinig te maken met wilskracht. Er zijn wel factoren die bepalen of je stoppen met roken overweegt: een acute ziekte, campagnes en kennis kunnen de motivatie om te willen stoppen verhogen. Het is vooral de geestelijke verslaving die de mate van terugval bepaalt: van de honderd mensen die onbegeleid stoppen zijn er na een jaar vijfennegentig weer begonnen… Nicotineverslaving is een chronische hersenziekte waar ook begeleiding in de verslavingsklinieken mogelijk is.

Bron:
Uit de 70 mythen over tabaksverslaving van longarts Wanda de Kanter

Kanjer

3535 dagen gestopt -

Lichamelijke verslaving duurt langer dan 48 uur.

Het is een wijdverbreid misverstand hier, dat het uit je lichaam zijn van de stof nicotine na 48 uur betekent dat je lichamelijke afhankelijkheid dan ook over is..

Met andere woorden:

"Als de nicotine uit je lichaam is ben je niet meer lichamelijk afhankelijk van nicotine".

Dat duurt dan ongeveer 48 uur en de rest zit tussen je oren en is geestelijke afhankelijkheid.

Dit is niet waar !!!
Tekst van het Trimbos Instituut:

Verslaving
Nicotine is zeer verslavend, zowel lichamelijk als geestelijk. De sterkte van de verslavende werking is vergelijkbaar met stoffen als heroïne en cocaïne.1 Hoe jonger wordt begonnen met nicotine gebruiken (meestal: roken), hoe ernstiger de verslaving gemiddeld wordt.2,3

1. Lichamelijke verslaving houdt in dat er ontwenningsverschijnselen optreden wanneer met het gebruik van nicotine wordt gestopt.

2.Geestelijke verslaving betekent dat stoppen gepaard gaat met sterke verlangens naar het roken. Dit gevoel is vaak gekoppeld aan specifieke situaties, die herinneren aan de gewoonte om te roken.

Uit: Benowitz (2010)6

De lichamelijke ontwenningsverschijnselen van nicotine zijn vergelijkbaar met die van andere psychoactieve stoffen. Veelvoorkomend zijn:

Slapeloosheid
Sterke drang tot roken ( door vele receptoren in je brein die nicotine willen, naarmate je langer gestopt bent verdwijnen deze receptoren en wordt de trek minder)
Geïrriteerdheid en kwaadheid
Rusteloosheid
Moeite met concentreren
Angst
Sombere of depressieve stemming
Maag-/darmstoornissen (vaak obstipatie)
Verhoogde eetlust

De ontwenningsverschijnselen zijn het sterkst 24-48 uur na het stoppen, om vervolgens in de daaropvolgende weken langzaam af te nemen.
Sommige onthoudingsverschijnselen, zoals bijvoorbeeld een sombere stemming en verhoogde eetlust, kunnen enkele maanden aanhouden.

https://www.rokeninfo.nl/professionals/effecten-van-roken/nicotine/effecten-nicotine-verslaving

Kanjer

3535 dagen gestopt -

Hoe ontstaat verslaving !!!

Verslaving als aangeleerd gedrag

Door Carl Simons

In de psychologie gaat men ervan uit dat veel gedrag is aangeleerd. Ook verslavingsgedrag kan gezien worden als aangeleerd gedrag.
Er bestaan twee soorten leren;
= Klassieke conditionering, ofwel reflexmatig leren,
=  Instrumenteel leren, je leert dan: als ik dit doe, dan gebeurt er dat.

Klassieke conditionering is de simpelste vorm van leren;

Als baby ontwikkel je zo al reflexen. Een reactie wordt gekoppeld aan een bepaalde gebeurtenis. Zo leert een baby bijvoorbeeld dat als hij een flesje ziet, dat hij dan te drinken krijgt. Als reactie op het zien van het flesje begint hij al met zijn beentjes te trappelen. Een ander aangeleerd gedrag bij een peuter kan zijn dat hij begint te huilen als hij een hond ziet. In een eerdere ontmoeting met een hond schrok hij zo van het harde blaffen dat hij moest huilen. Nu is alleen het zien van een hond al voldoende om in huilen uit te barsten.

Het verschijnsel werd voor het eerst benoemd door de Russisch fysioloog Pavlov.
Pavlov voerde een psychologisch experiment met honden uit;
Na het luiden van een bel kreeg een hond voedsel.
De reflex van de hond was kwijlen.
Na enige tijd was het geluid van een bel voldoende om de hond te laten kwijlen.
Deze vorm van leren werd ook al beschreven in 1526 als een methode om kamelen te laten dansen: Een jong dier werd regelmatig op een hete vloer geplaatst terwijl er een tamboerijn rinkelde. Door de pijn huppelt de kameel van de ene poot op de andere. Na het leerproces is de associatie met de tamboerijn genoeg om de kameel te laten “dansen”. Nu zonder dat de hete ondergrond nog nodig is.

Instrumenteel leren is het omgekeerde van conditionering:

Je leert dan dat je met je eigen gedrag een reactie in de omgeving kan uitlokken. Een baby ontdekt bijvoorbeeld op een gegeven moment dat als hij met zijn handje tegen een rammelaar slaat, de rammelaar een geluid maakt. Dat is een prettig effect, wat hij nog wel een keer wil veroorzaken. Dus doet hij het nog een keer.
Instrumenteel leren is het leerproces waarbij een handeling in een bepaalde situatie gevolgd wordt door een beloning of bestraffing. Een beloning vergroot de kans dat dezelfde handeling in de toekomst weer zal optreden. Een bestraffing verkleint de kans. In dierexperimenten is de beloning vaak voedsel of drank, en de bestraffing een elektrisch schokje. Soms spreekt men ook wel van positieve en negatieve bekrachtigingen.

Hoe werkt dat nu bij nicotine verslaving?

Vanuit het principe van leren zijn er meerdere visies hoe verslaving veroorzaakt wordt door beloning en straf. Het basisidee is dat iemand de bewuste controle op z’n gedrag verliest omdat, zonder dat iemand het zelf beseft, een beloningssysteem het gedrag stuurt in een richting die tegenovergesteld is aan de bewuste voorkeur. Nicotine werkt als de positieve bekrachtiging van roken. Het gedrag, in dit geval het roken, vindt plaats zonder dat er een actieve besluitvorming plaats vindt. Iemand die begint met roken leert al heel gauw: het roken van een sigaret geeft een beloning. Door herhaling wordt de koppeling tussen de sigaret, het roken zelf en de beloning sterker en sterker. De koppeling breidt zich op den duur uit naar alles wat samenhangt met roken. Dit is voor de meeste rokers de geur, het pakje, maar kan ook de omgeving zijn waar iemand vaak rookt. Hierdoor ontstaan zogenaamde cues, bepaalde prikkels die zin in het roken oproepen. Dit soort cues kunnen zelfs op den duur als een beloning ervaren worden. Een roker geniet ook van de geur, zelfs een irritatie achter in de keel door het roken, dat vooraf gaat aan de werking van nicotine wordt door veel rokers als prettig ervaren.

Nicotine-verslaving berust echter niet alleen op de positieve bekrachtiging maar ook op een negatieve bekrachtiging. Positieve bekrachtiging gaat over het zoeken naar belonende stimuli. Negatieve bekrachtiging betreft het vermijden van nare gebeurtenissen. Als het lichaam zich heeft aangepast aan het regelmatige toegediend krijgen van nicotine, geeft een poosje niet roken een onbehagelijk gevoel. Weer roken laat dit onbehagelijk gevoel weer verdwijnen. Ook hierdoor leert de roker dat roken helpt om te ontsnappen van de ontwenningsverschijnselen. Zelfs kan de roker leren ontwenningsverschijnselen te voorkomen door maar vaak genoeg een sigaret op te steken.

Nogmaals het is belangrijk te benadrukken dat in dit leermodel er niet een bewust proces is en er niet een overwogen besluit wordt genomen.

Door hersenonderzoek van de laatste jaren is er steeds meer bekend geworden hoe beloning werkt. Er wordt nu verondersteld dat de nucleus accumbens het beloningscentrum in de hersenen is. Door de werking van dopamine op de receptoren in deze hersenkern ervaart iemand een prettig gevoel. Verslaving ontstaat door een toename van dopamine onder invloed van gebruik van een bepaald middel. Langdurig middelengebruik verandert ook de werking van het beloningscircuit in de hersenen. Tevens verandert het andere systemen in de hersenen en leidt hierdoor tot ontwenningsverschijnselen en tot het ontstaan van een nieuwe behoefte.  De zucht naar het middel.

Voor menig verslavingsdeskundige speelt klassieke conditionering een belangrijke rol in terugval en de drang om te roken in reactie op omgevingsfactoren.

Ter leering ende vermaeck

Kanjer

3535 dagen gestopt -

Roken en Dementie

Actieve hersenen
hersenen-actief-houden.jpg

Een actief brein vermindert de kans op dementie. Het is goed voor uw hersenen om steeds nieuwe dingen te leren en moeilijke taken uit te voeren. Ook het onderhouden sociale contacten helpt om de hersenen te activeren.

Voldoende bewegen
bewegen_1.jpg

Veel onderzoek laat zien dat mensen die voldoende bewegen minder vaak dementie krijgen. Men vermoedt dat beweging de doorbloeding van de hersenen en de productie van nieuwe zenuwcelverbindingen stimuleert.

Stoppen met roken
roken-en-dementie.jpg

Roken vergroot de kans op de ziekte van Alzheimer met maar liefst 45%. Het is echter nooit te laat om te stoppen. Ex-rokers van 65 jaar en ouder hebben dezelfde lagere kans op dementie als mensen die nooit hebben gerookt.

Bron: www.alzheimer-nederland.nl

Kanjer

3535 dagen gestopt -

Mantra voor op het keukenkastje

*
* Jij kunt dit.

Opgeven is makkelijk
Als je dromen ver weg lijken
En je leven vol obstakels is
Die je iedere dag onder ogen moet zien
Maar welke uitdaging dan ook
Je geloof in jezelf zal je er doorheen helpen
Dus stop nooit met geloven
Onthoud alleen:

Jij kan het.

Kanjer

3535 dagen gestopt -

Manieren om te ontspannen

Stoppen met roken kan veel stress geven.
Hoe wij hier op het SRB onze stressmomenten oplossen:
Suggesties welkom :-)

Kanjer

3535 dagen gestopt -

Hoe lang duurt een jaar stoppen met roken!

Kanjer

3535 dagen gestopt -

Yes

Om iedereen die het ergens moeilijk mee heeft aan te moedigen!!!! :thumbs_up:

Kanjer

3535 dagen gestopt -

Vrede op aarde, vrede op het blog en in de mensen een welbehagen.

De Vijf Aandachtsoefeningen
INTRODUCTIE
De Vijf Aandachtsoefeningen staan voor de boeddhistische visie op een universele spiritualiteit en ethiek. Ze zijn de concrete weergave van de leringen van de Boeddha over de Vier Edele Waarheden en het Edele Achtvoudige Pad, het pad van juist begrip en ware liefde dat leidt naar heling, transformatie en geluk voor onszelf en voor de wereld. Het beoefenen van de Vijf Aandachtsoefeningen betekent dat we het inzicht van inter-zijn ontwikkelen, ofwel Juist Inzicht, dat een einde kan maken aan alle discriminatie, intolerantie, woede, angst en wanhoop. Als we leven volgens de Vijf Aandachtsoefeningen, dan zijn we al op het pad van een Bodhisattva. Als we weten op dat pad te zijn, raken we niet meer verward over ons leven in het huidige moment of in zorgen over de toekomst.
DE EERSTE AANDACHTSOEFENING: Eerbied voor het leven

Kanjer

3535 dagen gestopt -

Stoppen met roken, daar gaat het om.

Plaatje van @Jokija1954

Kanjer

3535 dagen gestopt -

@Jurgen66

Bedacht de nieuwe Stoprokenblogslogan:

*** NIET ROKEN. DAAR GAAT HET OM ***.

#we too

Kanjer

3535 dagen gestopt -

Aandachtsoefening.

Met enige terughoudendheid plaats ik dit blog.
Deze tekst en wijsheid is zo mooi en zuiver, dat ik het erg zou vinden als het besmeurd zou worden met rookvuil van het Stoprokenblog.

Zen Boeddhisme;

***De vierde aandachtsoefening ***
    Zorgvuldig communiceren

Bewust van het lijden veroorzaakt door onzorgvuldig spreken en het onvermogen om naar anderen te
luisteren, beloof ik van ganser harte om te leren liefdevol te spreken en aandachtig te luisteren, om zo
anderen blij en gelukkig te maken en hun lijden te verlichten. Wetend dat woorden geluk of leed kunnen
veroorzaken heb ik het oprechte voornemen de waarheid te spreken en woorden te kiezen die bijdragen
tot zelfvertrouwen, vreugde en hoop. lk wiI geen geruchten verspreiden en geen zaken bekritiseren of
veroordelen waar ik niet zeker van ben. Ik zal niets zeggen dat kan leiden tot verdeeldheid of onenigheid,
of tot het uiteenvallen van gezinnen of van de gemeenschap. lk zal mijn uiterste best doen om elk
conflict hoe klein ook - te helpen oplossen en verzoening tot stand te brengen.

Dit is de vierde van de Vijf Aandachtsoefeningen.

Kanjer

3535 dagen gestopt -

Mijn moeder is mijn naam vergeten

***
***
***
Mijn moeder is mijn naam vergeten,
Mijn kind weet nog niet hoe ik heet.
Hoe moet ik mij geborgen weten?

Noem mij, bevestig mijn bestaan,
Laat mijn naam zijn als een keten.
Noem mij, noem mij, spreek mij aan,
O noem mij bij mijn diepste naam.

Voor wie ik liefheb, wil ik heten.

          Neeltje Maria Min

Kanjer

3535 dagen gestopt -

Tjielps Tegengifjes een oud stoprokenblog gebruik

@Jodie04 en @all

101 >>>>>>> meer dan honderd. 
Het is je weer gelukt Marianne, om het STOPROKENBLOG op een ander spoor over te brengen.  Dat het jou ook mag lukken deze keer voor jouw eigen VRIJ_heid van ademhalen :-)  :thumbs_up:

En later we er naar goed Oud Stoprokenblogs gebruik er een Tjielpblog tegen aangooien;
:

Ik hou van de zon die al weken zo uitbundig schijnt en van de vogeltjes die elke ochtend bij het aanbreken van de dag het hoogste lied zingen, de kerkklok die beiert en de haan die uit volle borst kraait dat het een NIEUWE DAG is.

Kanjer