Koert111

1565 dagen gestopt -

Uitslagen ontwenningsmeter 19 april 2020

Afgelopen week week deden 7 deelnemers mee aan de ontwenningsmeter.Gemiddeld genomen was men 111,4 dagen gestopt met roken. De kortst gestopte rookte al 45 dagen niet meer, de langste stopper kan de duivelse verleiding al 326 dagen weerstaan. Gemiddeld had men al 3,5 stoppogingen ondernomen en rookte men destijds 16,7 sigaretten.

Over het algemeen bleek de wilskracht van deze (s)toppers in lijn met de verwachtingen. Vooral @Sara1963 en @Katmiauw bleken, afgezet anderen in hun stopfase, opvallend mentaal sterker dan men verwachten zou.

In hoeverre was het voor de SRB-deelnemers afgelopen week een krachttoer om het stoppen vol te houden en welke uitdagingen staan hen deze week te wachten? De onderstaande figuur, de onthoudingsmeter, verduidelijkt het een en ander ….

Afgelopen week was er enkel één SRB-er die een ietwat meer wikkende, overwegende indruk maakte over het stoppen met roken. Dat was @Saar50. In principe zijn deze stoppers in deze categorie meer vatbaar voor terugval. Logischerwijs zijn vooral de wat jongere stoppers vaak oververtegenwoordigd bij deze groep (< 100 dagen). Bij hen is nog sprake van ontwikkelingsgroei. Hun stoppen moet al lerend van hun ervaringen zeg maar “rijpen”. Ik vermoed dat @Saar50 met haar 45 stopdagen daar deze week (in beperkte mate) ook iets last van. Hou vol jij! Voor de al wat langer gestopten in deze groep is het vaak een teken extra op te passen voor dat één enkele sigaretje. Bij hen blijkt dan eerder sprake van een echt mentaal dipje, die men snel weer overwint om vervolgens opnieuw veteraan-stopper te worden. Stoppers die bijvoorbeeld overrompeld worden door de zogenaamde honderd-dagen- dip treft men meer dan eens tijdelijk in deze groep aan.

Veteraan-stoppers mochten vier stoppers zich afgelopen week noemen. Zo hadden @Lisa1951, @Katmiauw, @Lente50 en als laatste ook @Sara1963 allen relatief weinig last van ontwenningsklachten en gaven ze aan behoorlijk wilskrachtig het stoppen vol te houden. Toch moeten vooral de “jonkies” onder hen waakzaam voor een mentale terugval zijn in het stopproces.

In schril contrast met “Veteraan-stoppers” zijn de “Afgebeulde stoppers”. Stoppers in zo’n toestand kampen tijdelijk met verminderde wilskracht door de vele ontwenningsverschijnselen die men ervaart. Personen die aan het begin van het stopproces staan zijn veelvuldig oververtegenwoordigd in deze weinig benijdenswaardige stopgroep. Afgelopen week bevonden @elka en @Susanne1980 zich in zo’n toestand. Voor hen geldt met name het advies door te zetten en erop te vertrouwen dat de ontwenningsverschijnselen snel in de tijd gaan afnemen. De wilskracht krijgt hierdoor vanzelf een positieve zetje in de goede richting (van veteraan). Het krijgt als het ware lucht & ruimte om te groeien.

Geen enkele stopper bleek afgelopen week tekenen van een “verbeten strijd” te voeren tegen de sigaret.

Ben je benieuwd welke vorderingen JIJ maakt in het proces van het stoppen met roken? Doe dan ook mee en vul hier de vragenlijst in.

https://forms.gle/YkADtvecBSaU78jZ9

Het leven is mooi, hou vol en tot volgende week!

Koert111

1565 dagen gestopt -

Ook eens meedoen aan de ontwenningsmeter?

Als je deze week wilt deelnemen aan de ontwenningsmeter, dan kan je dat nog tot overmorgen (zaterdag). Hieronder zie je in een grafiek van voormalig SRB-lid Miryem hoe haar wilskracht om te stoppen langzaam maar zeker in de tijd toenam. Uiteindelijk slaagde ook zij erin succesvol te stoppen in 2018

Als je vandaag meedoet, kan je zondag al lezen hoeveel progressie jij maakt in het stoppen met roken én jezelf vergelijken met mede(s)toppers. Vele deelnemers geven aan dat dit hen extra motiveert.Voor een verder beeld, raad ik je aan mijn andere blogs te bekijken. Via de onderstaande link kan je de ontwenningsmeter invullen:

https://forms.gle/YkADtvecBSaU78jZ9

Ook mensen die weinig klachten hebben of hulpmiddelen gebruiken om te stoppen kunnen gewoon meedoen.
De enige restrictie is dat je niet langer dan één jaar gestopt mag zijn.

Hoe dan ook succes met het stoppen allemaal en tot zondag!

Koert111

1565 dagen gestopt -

Ontwenningsmeter: uitslagen 12 april 2020

De deelnemers aan de ontwenningsmeter van afgelopen week gebruikten weinig hulpmiddelen om het stoppen met roken te ondersteunen. Slechts iets meer dan 16% gebruikte bijvoorbeeld nicotinepleisters, een e-sigaret of het populaire middel Champix. Gemiddeld was men met 99,8 dagen al vrij lang gestopt, 57,2 jaar jong en rookte men ooit eens 17,8 sigaretten per dag. 14,3 minuten na het opstaan rookte men dan al hun eerste sigaret.

Echt opvallend bij de deelnemers van deze week was hun opmerkelijk hoge wilskracht om definitief af te rekenen met hun rookverslaving. Zowel @Katmiauw, @Sara1963 en @Sarah13 scoorden aanzienlijk hoger dan men doorgaans verwachten kan voor stoppers in hun specifieke stopfase.

@lisa1950, al een respectabele 73 dagen gestopt, scoorde weliswaar lager dan de voorgaande drie collega-stoppers maar scoorde wel volledig in lijn met de verwachtingen. Haar “punt” lag pal op de rode meanderende trendlijn die in feite aangeeft dat het stopproces een “rollercoaster” is. Als enige scoorde @Saar57 beduidend minder voor een stopper rond de 80 dagen.
 
Kijken wij naar hun gevoelstoestand van elk in hun stopproces, dan onderkende de stopprocesmeter 2 van de in theorie 4 mogelijke stoppersgroepen bloot. Zo heeft bijvoorbeeld de groep “Veteraanstoppers” weinig last van ontwenningsklachten en zijn ze erg wilskrachtig het stoppen vol te houden.

In zo’n prettige toestand verkeerden afgelopen week de (s)toppers @Katmiauw, @Lente50, @Lisa1950, @Sara1963 en @Sarah13. Waarvan de laatste met 16 rookvrije dagen op de teller, nog relatief kort gestopt in deze groep is. Zij moet extra waakzaam zijn en er rekening mee houden dat “terugval” vaak nog kan optreden. Dit in tegenstelling tot de medior- en senior-stoppers in deze categorie die in een meer “steady-state” verkeren.
In schril contrast met “Veteraan-stoppers” verkeren diegene die ik altijd “afgebeulde stoppers” noem. Stoppers in deze toestand hebben doorgaans een verminderde wilskracht als gevolg van relatief veel ontwenningsverschijnselen. Je treft die vaak aan bij personen die aan het begin van het stopproces staan.

Toch bevond afgelopen week @Saar50, al 83 dagen gestopt, zich in zo’n weinig begerenswaardige toestand. Haar symptomatische klachten lijken een voorloper van de beruchte 100-dagen-dip die meestal niet langer dan 2 weken aanhoudt. Voor haar geldt met name het advies door te zetten en erop te vertrouwen dat de ontwenningsverschijnselen snel in de tijd zullen afnemen. Haar wilskracht krijgt hierdoor op termijn vanzelf weer een gezonde “boost”.

Ben JIJ ook eens benieuwd welke vorderingen JIJ maakt in het proces van het stoppen met roken? Doe dan ook eens mee en vul hier de vragenlijst in.

https://forms.gle/YkADtvecBSaU78jZ9

Succes allemaal met het stoppen en fijne paasdagen toegewenst. Pas goed op jezelf en anderen. Tot volgende week zondag!

Koert111

1565 dagen gestopt -

Vergeet je niet mee te doen aan de Ontwenningsmeter?

Met de ontwenningsmeter kan je een goed en betrouwbaar beeld vormen hoe het met jou gaat als stopper. 

Hieronder zie je als voorbeeld de wilskrachtsmeter met oude deelnemers waaruit bleek dat ellen1977 eigenlijk als enige afweek van het normale patroon in het stopproces. Destijds typisch een gevalletje van de beruchte, maar wel kortdurende 100-dagen-dip. Over de overige stoppers waarvan de wilskracht "erg laag" of juist "erg hoog" was bleek dat in lijn met de verwachting. Ze tikten min of meer de rode trendlijn aan die de meanderende, kronkelende weg aangeeft naar het einddoel van een jaar gestopt zijn met roken .

Als jij deze week ook eens wilt deelnemen aan de ontwenningsmeter, dan kan je dat nog tot zaterdag aanstaande doen.

Als je hem vandaag r invult, kan je zondag aanstaande al lezen hoeveel progressie jij maakt in het stoppen met roken én jezelf vergelijken met mede(s)toppers. Voor een verder beeld, raad ik je aan mijn andere blogs te bekijken. Via de onderstaande link kan je de ontwenningsmeter invullen:

https://forms.gle/YkADtvecBSaU78jZ9

Ook mensen die weinig klachten hebben of hulpmiddelen gebruiken om te stoppen kunnen gewoon meedoen.

De enige restrictie is dat je niet langer dan één jaar gestopt mag zijn. Hoe dan ook succes met het stoppen allemaal en sterkte allemaal in deze bizarre tijden

Ook MANNEN roep ik op om mee te doen. De laatste tijd zijn ze jammer genoeg ietwat ondervertegenwoordigd.

Succes met het stoppen en wellicht tot zondag.

Koert111

1565 dagen gestopt -

Ontwenningsmeter uitslag 4 april 2020

Afgelopen week week deden 6 deelnemers mee aan de ontwenningsmeter.Gemiddeld genomen was men 48,2 dagen gestopt met roken, 51 jaar jong en rookte men ooit dagelijks ietwat meer dan 16 sigaretten. De kortst gestopte rookte al 9 dagen niet meer, de langste stopper kan de duivelse verleiding al langer dan 67 dagen weerstaan. Oudgediende @Bellefleurtje, die al langer dan 2 jaar gestopt is,  deed een keer voor spek-en-bonen mee aan de ontwenmeter. 

Over het algemeen gaven de stoppers aan relatief weinig te kampen te hebben met nicotinezucht (Cravings). Alleen @Susanne1980, 20 dagen gestopt, gaf aan overdag er relatief intensief, lang en vaak door geplaagd te worden. Omdat deze cravings voor circa 21% statistisch verband houden met ontwenningsverschijnselen, is de constatering dat ze ook meer dan anderen last had van ontwenning niet verwonderlijk. 

In welke algehele stoptoestand bevonden de (s)toppers van afgelopen week zich en welke uitdagingen staan hen komende week te wachten?

Stopper @Susanne1980 gaf signalen af dat ze een ietwat “afgebeuld gevoel” had. Haar wilskracht had relatief veel te lijden onder de ontwenningsklachten. Het is een situatie, tijdelijke van aard in het stopproces, die vooral in de eerste paar maanden zeer normaal is en gestaag gaat verbeteren. Het is weliswaar allemaal “naar & vervelend”, maar beslist niet zorgelijk. Voor personen in zo’n toestand is het vaak een kwestie van tijd voordat het gevoel veranderen gaat. Hou dus vol !

Veteraan-stoppers waren er afgelopen week ook weer. Zo’n profiel hadden afgelopen week @Katmiauw, @Bellefleurtje, @Lisa1951 en als laatste @Sara1963. Hun stoptoestand houdt in dat ze een hoge wilskracht en relatief weinig ontwenningsklachten hadden. Het advies voor deze groep valt in twee groepen uiteen.

Junioren en medioren bevinden zich vaak in een tussenstadium in het stopproces en kunnen enige tijd kracht opdoen voor de laatste loodjes in het stopproces als ze nog “uitstapjes” zullen maken naar de groep “verbeten of afgebeulde stoppers” (en later weer terugkeren). De 100-dagen-dip kan bij hen bijvoorbeeld aanleiding zijn om meer ontwenningsklachten te krijgen. De senior-stoppers, waar @Bellefleurtje een goed voorbeeld van is, zullen het “makkelijker” hebben bij deze groep veteranengroep te blijven. Hun wil is al eerder en ook vaker beproefd. Voor hun is het de facto de ultieme harmonieuze beloning van de gevoerde strijd tegen de sigaret. Men heeft rust, men bevindt zich weer in rustig vaarwater.

Afgelopen week bevond één (s)topper zich in de zone die ik “zoekende stopper” typeer: @Sarah13. Stoppers in zo’n gemoedstoestand hebben in de regel weliswaar minder dan gemiddeld stopklachten (ontwenningsklachten), maar daarbij blijkt over het algemeen hun wilskracht toch minder hoog dan men verwachten zou. Bij junior-stoppers, zoals @Sarah13 is, moet zo’n toestand echt opgevat worden als “ontwikkelingsgroei”. Men moet als het ware wennen aan het idee vrij van klachten te kunnen zijn. Bij langer gestopten spelen andere factoren een rol en is het echt meer oppassen geblazen voor terugval. Ik raad zulke wikkende, zoekende stoppers dan altijd aan weer eens actief na te denken wat hun voornaamste drivers waren om te stoppen en deze te heractiveren.

De statistische stoppen-met-roken-modellen die ik ontwikkel heb, helpen ook te voorspellen wat de kans is dat stoppers het één jaar volhouden niet te roken. Daarbij maak ik o.a. gebruik van iemands gemoedstoestand en stopduur. In de onderste grafiek valt over het algemeen goed af te lezen dat stoppen met roken weliswaar een langdurig proces is, waar vooral in de eerste stopmaanden veel winst geboekt kan worden om de slagingskans sterk te vergroten.

Zo is men als stopper al in staat het eerste halfjaar de stopkans tot ongeveer 70% te laten toenemen. Het laatste staartje van het stopproces (een halfjaar)  bedraagt deze winst verhoudingsgewijs stukken minder. Daar kan slechts 30% extra winst behaald worden. Het is dus allemaal een teken dat de eerste 182 dagen het meest van doorslaggevend belang zijn in het stopproces.   

Onderstaand heb ik een grafiek afgebeeld waarbij de kansen per deelnemer zijn gespecificeerd. Elke stopper blijkt keurig in lijn met de verwachting te scoren.

De grootste kans om de magische één jaar drempel te halen had deze week @Katmiauw 41%. Bij de relatief kort gestopten @Sarah13 en @Susanne1980 was die kans met respectievelijk 21% en 12.5% minder groot. Eén van de verklaringen hiervoor is beide personen minder dan 3 weken dagen gestopt zijn. 

Ben JIJ ook eens benieuwd welke vorderingen jij maakt met het stoppen met roken? Doe dan ook mee en vul hier de vragenlijst in.

https://forms.gle/YkADtvecBSaU78jZ9

Ook als je weinig klachten hebt of hulpmiddelen gebruikt om het stoppen te ondersteunen, kan je gewoon meedoen. De enige restrictie is wel dat je niet meer dan 1 jaar gestopt mag zijn. Succes allemaal met het stoppen en tot de volgende week.

Koert111

1565 dagen gestopt -

Opstekertje

Dit leek me een "toepasselijke opsteker" in deze tijden

We houden (dubbel en dwars) vol!

Koert111

1565 dagen gestopt -

Meedoen aan de Ontwenningsmeter

@Susanne1980 knokte afgelopen week hard en vulde de ontwenningsmeter in om een beeld te krijgen over haar toestand.  In het onderstaande stop-dashboard maakte ze de indruk zich afgebeuld te voelen. Haar stoptoestand was echter geheel volgens verwachting van een al 20 dagen gestopte roker en zal zich langzaam maar zeker gaan verbeteren. Ook de mate van cravings die ze ervaart in verhouding tot haar ontwenningsklachten, zijn in lijn bij een stopper die zich rond stopfase 2 (tot 30 stopdagen ) bevindt. Haar stopwilskracht zal de komende tijd vanzelf weer wat makkelijker toenemen. Volhouden jij!

Als jij deze week ook eens wilt deelnemen aan de ontwenningsmeter, dan kan je dat nog tot zaterdag aanstaande doen.

Als je vandaag de ontwenningsmeter invult, kan je zondag aanstaande al lezen hoeveel progressie jij maakt in het stoppen met roken én jezelf vergelijken met mede(s)toppers. Voor een verder beeld, raad ik je aan mijn andere blogs te bekijken. Via de onderstaande link kan je de ontwenningsmeter invullen:

https://forms.gle/YkADtvecBSaU78jZ9

Ook mensen die weinig klachten hebben of hulpmiddelen gebruiken om te stoppen kunnen gewoon meedoen.
De enige restrictie is dat je niet langer dan één jaar gestopt mag zijn. Hoe dan ook succes met het stoppen allemaal en sterkte allemaal in deze bizarre tijden!

Koert111

1565 dagen gestopt -

Trendbreuk in dagelijks aantal Corona-slachtoffers is bereikt

Ik wil iets positiefs met jullie delen.

Dagelijks houd ik mezelf statistisch op de hoogte over de Corona-uitbraak in Nederland. Aan de hand van de verschenen cijfers vandaag heb ik kunnen berekenen dat er een kantelpunt is bereikt in de epidemie. De trend van toename in de dagelijkse slachtoffers neemt sinds 2 dagen af en heeft een dalende lijn ingezet.

De "Flatten-the-curve maatregelen" lijken effect te gaan sorteren. Dat is toch hoopgevend?
Volhouden allemaal.

Koert111

1565 dagen gestopt -

Meedoen aan de ontwenningsmeter

Als je deze week wilt deelnemen aan de ontwenningsmeter, dan kan je dat nog tot overmorgen (vrijdag).

Stoppen met roken loont altijd! Hieronder zie je bijvoorbeeld een grafiek waarin de ouderdomswinst staat afgebeeld die stoppen met roken oplevert. Zo valt bijvoorbeeld op te maken dat een 50jarige stopper gemiddeld genomen 7 jaar langer leeft dan wanneer hij of zij door blijft roken. Laat het een stimulans zijn….....

Als je vandaag de ontwenningsmeter invult, kan je zondag aanstaande al lezen hoeveel progressie jij maakt in het stoppen met roken én jezelf vergelijken met mede(s)toppers. Voor een verder beeld, raad ik je aan mijn andere blogs te bekijken. Via de onderstaande link kan je de ontwenningsmeter invullen:

https://forms.gle/YkADtvecBSaU78jZ9

Ook mensen die weinig klachten hebben of hulpmiddelen gebruiken om te stoppen kunnen gewoon meedoen.
De enige restrictie is dat je niet langer dan één jaar gestopt mag zijn. Hoe dan ook succes met het stoppen allemaal en sterkte allemaal!

Koert111

1565 dagen gestopt -

Ontwenningsmeter: 14 maart 2020

De deelnemers aan de ontwenningsmeter van afgelopen week gebruikten weinig hulpmiddelen om het stoppen met roken te ondersteunen. Slechts iets meer dan 44% gebruikt(e) bijvoorbeeld nicotinepleisters, een e-sigaret of bijvoorbeeld het populaire middel Champix of Tabex. Gemiddeld was men 119,4 dagen gestopt, 55,7 jaar jong en rookte men vroeger 18,9 sigaretten per dag. Twee van de stoppers hadden te maken met een nog rokende partner.

Opmerkelijk deze week was dat de wilsktacht van de (s)toppers zowel naar onder als boven afweken van de stoptrend.

Zo scoorden bovenverwachting hoog voor hun stoptijd @Lente50, @Pkoppelaar en vooral @Katmiauw. Naar verwachting, dus min of meer in lijn met de procestrend, bleken @Les, lisa1951 en @Lunasol48. OP dit moment nog te afwijkend, scoorden mediumstoppers @Hendrikje, @Merelmeis en juniorstopper @Mvassen. Kampten ze afgelopen week met nare “life-events” of andere zaken die ontwenningsverschijnselen trigger?

Kijken wij naar de “state-of-mind” van alle stoppers in hun stopproces, dan legt de Uitputtingsmeter ook afgelopen week weer 3 actieve stopperscategorieën bloot, waarbij voor elke groep meestal wel een andere oorzaak is voor de toestand waarin men verkeert.

Zo heeft bijvoorbeeld de groep “Veteraanstoppers” weinig last van ontwenningsklachten en zijn ze erg wilskrachtig het stoppen vol te houden.In zo’n toestand verkeerden afgelopen week de stoppers @Pkoppelaar en@Katmiauw. Waarvan de laatste met “slechts” 44 rookvrije dagen op de teller, nog relatief kort gestopt in deze groep is. Zij moet extra waakzaam zijn en er rekening mee houden dat “terugval” nog kan optreden. Dit in tegenstelling tot de medior- en seniorstoppers in deze categorie die in een meer “steady-state” verkeren en beloont worden voor hun harde werken om het stoppen vol te houden en inmiddels weten dat één sigaretje echt niet bestaat om effectief gestopt te blijven.

In schril contrast met “Veteraan-stoppers” verkeren diegene die ik altijd “afgebeulde stoppers” noem. Stoppers in deze toestand hebben een verminderde wilskracht als gevolg van relatief veel ontwenningsverschijnselen die ze ervaren. Je treft die vaak aan bij personen die aan het begin van het stopproces staan. Afgelopen week bevonden @Les, @Lisa1951, @Mvassen, @Hendrikje en als laatste @Merelmeis zich in zo’n toestand. Voor hen geldt met name het advies door te zetten en erop te vertrouwen dat de ontwenningsverschijnselen in de tijd zullen afnemen. De wilskracht krijgt hierdoor op termijn vanzelf (weer) een gezonde “boost”. De klachten van lang gestopte @Merelmeis en @Hendrikje (respectievelijk 162 en 159 dagen gestopt) lijken symptomen van een soort verlate 100-dagen-dip. In de meeste gevallen vertonen die klachten in die stopperiode pieken die meestal echt niet langer dan 2 weken aanhouden. Ook jullie dus nog even sterkte en kracht toegewenst!

Slechts één stopper die afgelopen week een ietwat meer wikkende, overwegende indruk in haar stopproces maakte, was @Lunasol48. Stoppers in zo’n toestand noem ik “zoekende stoppers”. In principe zijn deze type stoppers ietwat meer dan anderen vatbaar voor terugval in het stopproces. Logischerwijs zijn jonge stoppers hier vaak oververtegenwoordigd bij deze groep. Bij hen is sprake van een vorm van ontwikkelingsgroei. Ik sluit niet uit dat dit bij haar hier afgelopen week ook sprake van was. Het gewend zijn te stoppen moet bij haar zeg maar “rijpen”. Voor de al wat langer gestopten dient de toestand opgevat te worden als een teken om extra op te passen. Vaak is bij die laatste groep dan sprake van een mentaal dipje, die men snel weer overwint om vervolgens opnieuw veteraan stopper te worden.
De becijferde stopprognoses van deze week luiden:

Ben JIJ ook eens benieuwd welke vorderingen JIJ maakt in het proces van het stoppen met roken? Doe dan ook eens mee en vul hier de vragenlijst in.

https://forms.gle/YkADtvecBSaU78jZ9

Succes allemaal met het stoppen met roken. Het leven is mooi wees er zuinig op. Tot volgende week zondag!

Koert111

1565 dagen gestopt -

Ook eens meedoen aan de ontwenningsmeter?

Als je deze week wilt deelnemen aan de ontwenningsmeter, dan kan je dat nog tot overmorgen (vrijdag). Hieronder zie je een oude vergelijking tussen voormalig SRB-lid Joanne en mijzelf in het stopproces waar we het beide even zwaar hadden rond de 50 stopdagen.

Als je vandaag meedoet, kan je zondag al lezen hoeveel progressie jij maakt in het stoppen met roken én jezelf vergelijken met medestoppers. Vele deelnemers geven aan dat dit hen extra motiveert.Voor een verder beeld, raad ik je aan mijn andere blogs te bekijken. Via de onderstaande link kan je de ontwenningsmeter invullen:

https://forms.gle/YkADtvecBSaU78jZ9

Ook mensen die weinig klachten hebben of hulpmiddelen gebruiken om te stoppen kunnen gewoon meedoen.
De enige restrictie is dat je niet langer dan één jaar gestopt mag zijn. Hoe dan ook succes met het stoppen allemaal!

Koert111

1565 dagen gestopt -

Ontwenningsmeter: uitslag 7 maart 2020

Van alle soorten ontwenningsklachten bleken onder de 7 deelnemers van de ontwenningsmeter afgelopen week vooral gevoelens van neerslachtigheid veelvuldig op te treden. In de meeste gevallen is dat terug te voeren op het verstoorde dopaminesysteem dat weer zelf op gang moet komen na het gestopt zijn. Gevoelens van “onrust” traden ietwat minder vaak op. Het minst vaak gaf men als groep aan last te hebben van concentratieklachten of onheilsgevoelens. In de meeste gevallen nemen deze klachten met de tijd sterk af. Voor de één geldt dit al na enkele weken, voor andere (s)toppers kunnen ze zelfs na 4 maanden nog (weliswaar piekend) optreden. 

In hoeverre was het voor deze deelnemers een krachttoer om het stoppen vol te houden? De onderstaande figuur, de voortgangsmeter, licht een tip van de “rooksluier” op ….

Afgelopen week was er enkel één SRB-er die een ietwat meer wikkende, overwegende indruk maakte over het stoppen met roken. Dat was @Saar50. In principe zijn deze stoppers in deze categorie meer vatbaar voor terugval. Logischerwijs zijn vooral jonge stoppers vaak oververtegenwoordigd bij deze groep (< 100 dagen). Bij hen is sprake van ontwikkelingsgroei. Het stoppen moet zeg maar “rijpen”. Ik vermoed dat @Saar50 met haar 48 stopdagen daar deze week (in beperkte mate) ook iets last van. Volhouden jij! Voor de al wat langer gestopten in deze groep is het vaak een teken extra op te passen voor dat één enkele sigaretje. Bij hen blijkt dan eerder sprake van een echt mentaal dipje, die men snel weer overwint om vervolgens opnieuw veteraan-stopper te worden. Stoppers die ten prooi gevallen zijn aan de honderd-dagen- dip treft men meer dan eens (tijdelijk) in deze groep aan.

Veteraan-stoppers mochten vier stoppers zich afgelopen week noemen. Zo hadden @Katmiauw, @Les, @Lente50 en als laatste ook net @Anjafokker allen relatief weinig last van ontwenningsklachten en gaven ze aan erg wilskrachtig het stoppen vol te houden. Vooral waakzaam voor terugval moeten “jong gestopten” in deze groep zijn. In dit geval is dat @Katmiauw die met 28 stopdagen op de teller uitzonderlijk snel in deze stoptoestand terecht is gekomen. In schril contrast kan juist @Lente50 zich met recht veteraan noemen. De laatste stoomt met 278 rookvrije dagen op naar de 300 dagengrens. Bravo en voorbeeldig!

In schril contrast met “Veteraan-stoppers” zijn de “Afgebeulde stoppers”. Stoppers in zo’n toestand kampen tijdelijk met verminderde wilskracht door de hoeveelheid aan ontwenningsverschijnselen die men ervaart. Personen die aan het begin van het stopproces staan zijn doorgaans oververtegenwoordigd in deze stopgroep. Afgelopen week bevonden @Eliza en @Jojo67 zich in zo’n toestand. Voor hen geldt met name het advies door te zetten en erop te vertrouwen dat de ontwenningsverschijnselen snel in de tijd gaan afnemen. De wilskracht krijgt hierdoor vanzelf een positieve zetje in de goede richting (van veteraan). Het krijgt als het ware lucht & ruimte om te groeien.
Geen enkele stopper bleek afgelopen week tekenen van een “verbeten strijd” te voeren tegen de sigaret.

Onderstaand de stopprognoses van deze week.

Ben JIJ ook eens benieuwd welke vorderingen JIJ maakt in het proces van het stoppen met roken? Doe dan ook mee en vul hier de vragenlijst in. Ook als je je goed voelt of bijvoorbeeld hulpmiddelen gebruikt, kan je gerust meedoen. Wel wordt de eis gesteld dat je niet langer dan een jaar gestopt mag zijn.

https://forms.gle/YkADtvecBSaU78jZ9

Het leven is mooi, succes allemaal met het stoppen echt iedereen kan het.  Tot volgende week!

Koert111

1565 dagen gestopt -

Heb je jouw ontwenningsmeter al ingevuld?

Aanstaande zondag publiceer ik hier weer de Ontwenningsmeter. Hier analyseer ik elke week stoppers van SRB. Door zaken als ontwenningsverschijnselen en bijvoorbeeld de stopwilskracht van stoppers in kaart te brengen én ze met andere stoppers te vergelijken die je al zijn voorgegaan, kan ik deelnemers een goed beeld geven “hoe goed het met ze gaat en wat ze te wachten staat".

Over het algemeen informeert, motiveert en stelt de ontwenningsmeter meer dan eens gerust als stoppers het zwaar hebben.
Hieronder zie je een voorbeeld uit 2017 van SRB-ers die al eerder deelnamen en verschillende uitdagingen hadden in hun stopproces.

Als je deze week wilt deelnemen aan de ontwenningsmeter, dan kan je dat nog tot overmorgen (vrijdag). Zondag kan je dan al lezen hoeveel progressie jij maakt in het stoppen met roken én jezelf vergelijken met medestoppers. Via de onderstaande link kan je de ontwenningsmeter invullen:

https://forms.gle/YkADtvecBSaU78jZ9

Ook mensen die weinig klachten hebben of hulpmiddelen gebruiken om te stoppen kunnen gewoon meedoen. De enige restrictie is dat je niet langer dan één jaar gestopt mag zijn.

Koert111

1565 dagen gestopt -

Ontwenningsmeter: uitslagen 29 februari 2020

De deelnemers aan de ontwenningsmeter afgelopen week waren gemiddeld genomen 53,8 jaar jong en op één na allemaal vrouw. Gestopt met roken was men met 127,7 dagen relatief lang. Men gaf aan ooit eens 20 sigaretten per dag te hebben gerookt, binnen 17,8 minuten na het opstaan al te roken en eerder al 3,8 keer een serieuze stoppoging te hebben ondernomen. Niemand van de deelnemers gaf aan afgelopen week actief een hulpmiddel als bijv. nicotinepleisters of champix te hebben gebruikt.   

De ontwenningsmeter liet afgelopen week het beeld zien dat het stopproces van veel stoppers volgens het boekje verloopt. In de onderstaande grafiek, waar de algehele wilskracht van de SRB- stoppers zichtbaar is gemaakt in de tijd, is dit goed te zien.

De junior-gestopten hadden logischerwijs een mindere wilskracht dan de medior en seniorgestopten. Bij @Lunasol48, @Les en @Saar50 (=Saar57) was die wetmatigheid afgelopen week goed zichtbaar. Langergestopten @Lente50, @Pluisje en @Ladygogo scoorden daarentegen qua wilskracht min of meer naar verwachting. Veel wijken ze niet af van de in de tijd meanderende trendlijn. @Katmiauw bleek aanmerkelijk wilskrachter dan normaal voor een kortgestopte als zij. @Anjafokker scoorde daarentegen nog beneden verwachting. Maar ook zij zal op haar eigen manier weldra de weg naar boven vinden.

In de onderstaande uitputtingsmeter is goed te zien dat de mate waarin men ontwenning, de onthoudingsklachten ervaarde, mede verklarend was voor de stopwilskracht van deze (s)toppers én dat ieders uitdaging in het stopproces daardoor vaak verschilt.

Veteraan-stoppers waren afgelopen week @Katmiauw, @Les, @Ladygogo, @Pluisje en @Saar50. In principe is deze harmonische positie de “eindbestemming” van een geslaagd stopproces waar de wilskracht relatief groot is en de ontwenningsklachten relatief klein. @Ladygogo, 364 dagen gestopt is daar een sprekend voorbeeld van! De uitdaging van stoppers in deze groep is vooral daarin gelegen te consolideren en vooral ook waakzaam te zijn (voor die ene sigaret). De jonggestopten (in casu @Les en @Saar50) in deze categorie moeten er niet van opkijken dat dit gevoel aan verandering onderhavig kan zijn en nog beproeft kan gaan worden. Zo kan men bijvoorbeeld in een kortstondige 100-dagen-dip terechtkomen (en tijdelijk afglijden naar een verbeten of een afgebeulde stopper). Wees hiervan bewust, blijf waakzaam en schrik er niet van mocht het je overkomen.

De meest verraderlijke positie is die van “zoekende stopper”. Stoppers die relatief weinig stopklachten ervaren maar desondanks minder scoren op wilskracht om het stoppen vol te houden, maken deel uit van deze bedenkelijke weinig begerenswaardige groep. Afgelopen week trad die tijdelijke toestand op bij @Anjafokker en in lichtere mate ook bij @Lente50. Zowel jonggestopten als oudgestopten kunnen hierin af en toe in hun stopproces belanden.

Bij de eerste groep, de jonggestopten, is het vaak echter een teken van minder zorgelijke ontwikkelingsgroei. Hun wilskracht moet nog verder rijpen. Daar is gewoonweg ietwat meer tijd voor nodig. Bij langstopten is de factor “rijpingstijd” beduidend minder relevant. Daar kan het vaak toch ook een teken van psychologisch wikken en wegen zijn om “het” nog vol te houden. Stoppers met zo’n profiel zijn in de regel ietwat meer kwetsbaar voor terugval. Je er bewust van zijn en actief terugdenken aan de uitgangspunten om te stoppen kan tot steun zijn om weer op het juiste pad te komen en intrinsiek weer meer gemotiveerd te raken.

De laatste groep betreft de “afgebeulden”. Ook deze week was daar weer behoorlijk sprake van. Deze (s)toppers bevinden zich doorgaans in die situatie dat de wilskracht om te stoppen behoorlijk uitgehold wordt door de relatief grote ontwenningsklachten. Vooral bij jonggestopten komt deze toestand veelvuldig voor. Afgelopen week was dit bij @Lunasol48 het geval. Ze mocht zich met recht “afgebeuld” voelen en noemen. Maar naar mate de tijd vordert, als zij het maar volhoudt, zal haar ontwenningsklachten drastisch afnemen. Op termijn krijgt de wilskracht dan weer ruimte om te groeien. Volhouden dus!

Onderstaand staan de prognoses afgebeeld van de kansen dat deze stoppers het lukt om 1 jaar rookvrij te blijven. Op basis van de stopfase waarin men verkeert en verschillende aspecten van de gemoedstoestand zijn deze becijferd. De minder-langgestopten hebben per definitie een lagere slagingskans. Het is een teken nog om nog niet te ver vooruit te kijken in het stopproces en van week tot week trots te zijn op hun geweldige prestatie.

Ben jij benieuwd welke vorderingen JIJ maakt in het stopproces? Doe dan ook mee en vul hier (anoniem) de ontwenningsmeter in

https://forms.gle/YkADtvecBSaU78jZ9

Ook als je weinig last hebt of hulpmiddelen gebruikt, kan je gewoon meedoen De enige restrictie wel is dat je minder dan een jaar gestopt moet zijn

Succes allemaal met het stoppen en tot volgende week zondag!